koorfoto2

 • Het Christelijk Mannenkoor
  “Con Spirito”
  (met geestdrift) 
  Opgericht  1 nov. 1954

 • Repetities

  Con Spirito repeteert op dinsdagavond om 19.45 uur in Sportcentrum "Het Blauwe Meer"
  De Kolk 6
  7091 JJ Dinxperlo.

 • Zangworkshops een succes

  Mede door de enthousiaste wijze waarop onze dirigent Ben Simmes deze workshops heeft verzorgd, hebben vier deelnemers zich aangemeld als lid van "Con Spirito".

Zangworkshops

Update 17 september
Vandaag is de 6e aanmeldingen voor de workshop binnengekomen.
Er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar.
Kom jij ook vrijblijvend sfeerproeven bij Con Spirito?

Update 2 oktober 2018.
In tegenstelling tot eerdere vermeldingen: op maandag 8 oktober omp 20.00 uur vindt de start van de workshops plaats.
De inloop is vanaf 19.45 uur, de koffie staat klaar en word je door Con Spirito aangeboden.
Er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar, mogen we ook jou op 8 oktober in Het Blauwe Meer verwelkomen?
Je bent van harte welkom !

Update 12 oktober 2018
Maandag 8 oktober heeft de eerste van de serie van 5 workshops plaatsgevonden. We konden deze avond 5 gastzangers welkom heten.
Vanaf de eerste minuut heeft onze dirigent Ben Simmes de sfeerproevers weten te enthousiasmeren.
Intussen hebben nog 3 belangstellenden zich aangemeld voor de overige 4 avonden.
Wie belangstelling heeft en zelf wil ervaren hoe inspirerend zingen in een mannenkoor kan zijn: je bent maandagavond om 20.00 uur van harte welkom !!

  Nieuws

 

okt11

De opmaat naar de concertreis in 2019

Mijn laatste bijdrage over de concertreis in 2019 is alweer ruim een jaar geleden, maar dat betekent niet dat de organisatie al die tijd stil heeft gezeten. Na inventarisatie in het voorjaar van 2017 bleek dat de voorkeur van de Con Spirito zangers uitging naar een 3 of 4-daagse concertreis in de regio Keulen, Trier of Koblenz. Los van de voorkeur voor een van deze steden, stond voorop, dat de mogelijkheid om mooie concerten te kunnen geven de hoogste prioriteit moest hebben.

Onze “Duitsland correspondent” Klaus van Gelder heeft vervolgens een inventarisatie gemaakt van koren in de regio Keulen, Koblenz en Trier, waarmee we een of meerdere mooie concert(en) kunnen geven. Klaus heeft 20 koren aangeschreven en gebeld, helaas heeft dit niet tot een positief resultaat geleid. Intussen kwam via Ben Simmes een alternatief plan in beeld, het Korenfestival in  Middelburg. Ben is daar in het verleden al eens met een ander koor geweest. Na overleg met Klaus van Gelder is besloten ons te richten op deelname aan het Korenfestival in Middelburg.

Middelburg VÓLkoren is het grootste korenfestival van Zuid-West-Nederland, dat al 20 jaar in het eerste weekend van juni gehouden wordt. Op zaterdag- en zondagmiddag zijn tegelijkertijd op ruim 20 locaties in de oude Middelburgse binnenstad, op loopafstand van elkaar, optredens van allerhande koren en ensembles te beluisteren.

De centrale locaties hierbij zijn het Abdijplein en de Markt, de meeste optredens zijn in kerken en andere binnen locaties. Het (talrijke) publiek -gratis toegang!- spoedt zich van het ene naar het andere hoogtepunt. Ieder deelnemend koor treedt één of tweemaal op, liefst op verschillende locaties, en is daarbij geheel vrij in zijn repertoirekeuze. Geen verplichte nummers, geen jury, maar wel veel plezier en luistergenot. Het festival wordt op beide dagen gezamenlijk afgesloten met zingen op de Markt of op het Abdijplein.

IMG 2244

Na deze aanbeveling van Ben is contact gezocht met de organisatie van het Middelburg VÓLkoren festival. Bij het eerste contact werd duidelijk dat er jaarlijks wel 300 koren inschrijven, maar er slechts plaats is voor 200 koren.  De definitieve toewijzing voor het festival in 2019 wordt pas in januari 2019 bekend gemaakt. Dit bood ons onvoldoende zekerheid om een concertreis met naar schatting 110 personen naar Zeeland te organiseren.

IMG 2244

De mededeling van de organisatie was het moment om een promo verhaal over de kwaliteiten van Con Spirito in te zetten, als ook de wens om deelname aan het unieke festival te combineren met een concertreis in ons jubileumjaar. Na dit charmeoffensief werd geadviseerd een verzoek aan de organisatie te doen om Con Spirito een wildcard voor de deelname in 2019 toe te kennen. Een paar weken later kwam het goede bericht vanuit Middelburg. Men wil ons in 2019 graag op het festival ontvangen, sterker nog: de organisatie wil graag dat Con Spirito op beide dagen 2 optredens van 30 minuten verzorgt en op zondagmorgen aan een kerkdienst meewerkt!

Het voorstel om de concertreis in 2019 te combineren met deelname aan het VÓLkoren festival in Middelburg is tijdens de leden-vergadering begin van dit jaar aan de Con Spirito zangers voorgelegd. Unaniem werd het plan, om volgend jaar een reis naar Zeeland te maken, ondersteund. Dit betekent dat een 3-daagse reis van vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni gaan organiseren. Uiteraard is Klaus van Gelder tijdens de jaarvergadering door ons allen bedankt voor het vele contactwerk dat hij met de koren in Duitsland heeft verricht.

IMG 2244

Nadat de toezegging voor deelname aan het VÓLkoren festival 2019 definitief was, was het reserveren van hotelaccommodatie een eerste punt van aandacht. We zijn van mening dat we daar op een bijzonder goede manier in zijn geslaagd. Voor het weekend van vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni 2019 hebben we een reservering gemaakt van 56 kamers in het Amadore Arion Hotel in Vlissingen.

IMG 2244

Dit hotel ligt direct aan de boulevard en het strand aan de Westerschelde, een schitterende locatie! Op loopafstand van het historisch centrum van Vlissingen en een prachtige gelegenheid om op de vrije zaterdagmorgen of ‘s avonds een mooie wandeling over de boulevard te maken.

Na het vertrek op vrijdag 31 mei 2019 vanuit Dinxperlo gaan we niet rechtstreeks naar Zeeland. Van diverse leden kwam de aanbeveling om op de heenreis een bezoek te brengen aan de nieuwe Maasvlakte.

Intussen is vastgelegd dat we op vrijdagmiddag - op een exclusief voor Con Spirito gereserveerde FutureLand Ferry - een rondvaart van 90 minuten over de Maasvlakte gaan maken. Vanaf de Maasvlakte rijden we via de Delta werken, over het werkeiland Neeltje Jans, richting Vlissingen.

FutureLand Ferry

Het besluit om volgend jaar richting Middelburg te reizen, bood de reisorganisatie een mooie gelegenheid om sfeer te gaan proeven bij de editie van 2018. Op zondag 3 juni was een Con Spirito delegatie aanwezig in het centrum van Middelburg om zelf te ervaren hoe groots en professioneel dit festival is opgezet.

Op die zondagmiddag waren 100 koren van diverse genres op 27 verschillende locaties enthousiast doende om de vocale kunsten te tonen en te laten klinken. Monumentale kerken , historische panden, intieme crypten en prachtige pleinen, op allerlei plaatsen waren koren actief. Wat opviel, overal was veel publiek aanwezig. Geen geloop en rumoer tijdens de concerten, maar aandachtig luisterend en na afloop waardering met enthousiast en luid applaus.

Het behoeft natuurlijk geen nader betoog dat Con Spirito bij voorkeur optreedt in grote historische kerken met een goede akoestiek. Een mooie gelegenheid om dit tijdens het geplande onderhoud met de organisatie aan de orde te stellen. Geef jullie voorkeur maar op, we zullen er proberen jullie wensen zo goed mogelijk te honoreren, was de reactie van de secretaris. Er is ter plaatse door de aanwezige Con Spiritisten een top drie gemaakt van favoriete locaties, 3 prachtige grote monumentale kerken. Maar hopen dat we volgend in deze kerken op het podium zullen staan en de Con Spirito klanken bij het publiek in goede Zeeuwse aarde zullen vallen.

Na het gesprek met de organisatie van het Middelburg VÓLkoren festival is een ruime hoeveelheid programmaboekjes van de editie 2018 meegegeven voor de Con Spirito zangers. Via deze boekjes heeft iedereen zich intussen een beeld kunnen vormen van dit grote vocale evenement. Maar om de impact van dit unieke festival echt te ervaren, moet je het zelf “live” beleven!

Tot slot:

De touringcars voor het Con Spirito gezelschap zijn gereserveerd;

Het gewenste bezoek aan de Maasvlakte is geregeld;

Een prachtige hotel aan de Westerschelde vastgelegd;

Deelname aan het Middelburg VÓLkoren festival 2019 is toegezegd;

Het slotdiner tijdens de terugweg op zondagavond 2 juni is besproken;

Kortom, de concertreis 2019 staat in de steigers!

Begin volgend jaar zullen we starten met de definitieve opgave van de zangers en partners. Con Spirito vriendinnen, donateurs, sponsoren en supporters kunnen contact met me opnemen voor nadere informatie over deze reis. Mogen we er van uitgaan dat we op vrijdagmorgen 31 mei met het geplande aantal van 110 reisgenoten richting Zeeland koersen?

IMG 2244

Hieronder nog een paar linkjes naar websites waar nadere info over onze reis te vinden is:

Joost Boersma

06 - 1727 6368

https://www.middelburgvolkoren.nl/

https://www.futureland.nl/activiteit/futureland-ferry

https://www.amadore.nl/hotel-zeeland/vlissingen/hotel-restaurant-arion/

Repetities

De repetities worden  elke dinsdagavond gehouden van 19.45 uur tot 22.00 uur in  het Sportcentrum "Het Blauwe Meer" aan de Kolk 6  te Dinxperlo.
In de maanden juli/augustus hebben we een vakantiestop van ca. 6 weken.

Om de zangprestaties van het mannenkoor op een zo hoog mogelijk peil te houden is een regelmatig repetitiebezoek zeer gewenst.

Bij eventuele verhindering graag afmelden bij uw contactpersoon van de stemgroep:

 • 1e tenoren: Gerrit Schreurs
  0315 - 65 52 90
 • 2e tenoren: Jan Masselink
  0315 - 65 32 04
 • Baritons: Jaap Drok
  0315 - 65 36 82
 • Bassen: Jan Stam
  0315 - 65 19 44

 

Con Spirito
Mannenkoor Dinxperlo