Repertoire

Con Spirito is een koor in beweging. Dat blijkt heel duidelijk uit de continue ontwikkeling van ons repertoire.

Ons repertoire kent sinds jaar en dag een grote verscheidenheid. Vooral de laatste jaren is onder leiding van onze enthousiaste en inspirerende dirigent Ben Simmes hard gewerkt aan verdere verbreding van ons repertoire.

Belangrijk bij de muziekkeuze is dat zowel beginnende als geoefende zangers plezier aan de muziek beleven.

Het repertoire van Con Spirito kan heel simpel worden samengevat onder het kopje: ‘zeer divers’. Van traditioneel tot modern, van ingetogen tot uitbundig, van pianissimo tot fortissimo; van ‘à capella’ naar piano/vleugel-begeleiding tot orkest-ondersteuning.

Ben Simmes weet hieruit telkens weer een verrassend concert samen te stellen, met een zeer gevarieerd programma voor Con Spirito en zijn gasten. Kortom: muziek van zeer uiteenlopende genres.

Hierdoor kunnen we, naast onze optredens als mannenkoor, ook in samenwerking met koren in een gemengde koorbezetting prachtige concerten verzorgen. Dit hebben we recentelijk laten horen in ons, door het publiek zeer enthousiast ontvangen, jubileum- en vredesconcert.

Tijdens deze concerten werden veel beroemde koorwerken uit de muziekgeschiedenis ten gehore gebracht; zowel Gregoriaanse koralen van Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Gounod, Fauré, maar ook met musical nummers van Oscar Hammerstein.

In ons jubileumjaar in 2014 hebben we het, door de Belgische componist David Anne speciaal voor Con Spirito geschreven muziekstuk Musica Festica uitgevoerd. Dit hedendaagse muziekwerk werd gezongen door een jeugdkoor, een vrouwenensemble en Con Spirito als één groot gemengd koor.

Con Spirito werkt regelmatig mee aan zowel Protestant Christelijke als Rooms Katholieke erediensten en verzorgt ook korte optredens in verzorgingshuizen.