Als Pasen en Koningsdag op één dag vallen

Als Pasen en Koningsdag op één dag vallen

 

Als het goed is treffen u en ik elkaar op Eerste Paasdag in de Oranjetent. Dan is daar weer een feestelijke dienst. Con Spirito laat zich daar horen samen met de mannen van het Christelijk Heurns Mannenkoor en het Herenkoor Breedenbroek – Dinxperlo. Psalm 150 zorgt voor de muzikale begeleiding van de samenzang. Mia Tankink en ondergetekende zijn de voorgangers. Dus wie weet zien wij elkaar.

 

De Oranjetent

De Oranjetent staat er voor Koningsdag. De hele week is het daar feest met activiteiten voor jong en iets minder jong. Maar voor al die feestelijkheden uit, als de tent net is neergezet, dan is er de gelegenheid om op de zondag voor Koningsdag Pasen te vieren.

 

 

Leve de koning!

Als de koning ergens binnenkomt, gaat iedereen staan. Niemand blijft zitten. Dat zou oneerbiedig zijn. Op Prinsjesdag, na het uitspreken van de troonrede, roept de voorzitter van de verenigde kamers van de Staten-Generaal met luide stem ‘Leve de koning’, waarop allen staande instemmen met een driewerf ‘hoera!’. De Gouden Koets, waarmee hij zich die dag verplaatst, is trouwens ook een plaatje. Met een macht aan prachtige stamboekpaarden ervoor.

Op de zondag voor Pasen klinkt dat ‘Leve de koning’ ook. Dan wordt in vele kerken het verhaal gelezen van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar met het ‘Leve de koning’ houdt wel elke overeenkomst op. Want Hij rijdt niet in een Gouden Koets, maar op een ezel. En nog geen week later hangt Hij aan een kruis met een uit doornentakken gevlochten kroon op zijn hoofd. En voor Hem geen koninklijk praalgraf, zoals wij dat in de Nieuwe Kerk in Delft kunnen zien. Een uitgehouwen spelonk in een rots. Daar kan Hij het mee doen. Al met al is daar weinig koninklijks aan.

 

Een vreemd verhaal

Maar dan, drie dagen later doet er een vreemd verhaal de ronde. Volgelingen van Jezus, die zijn graf bezochten, zouden hebben gezien dat het graf open was en ook nog leeg. En er zijn er onder hen die zeggen dat ze Hem hebben gezien en gesproken. Hij zou zijn opgestaan uit de dood. En na 40 dagen zo op aarde te zijn geweest zou Hij zijn opgevaren naar de hemel. Daar zou Hij sindsdien op een koninklijke troon zitten.

Als dat verhaal waar is, – en waarom zou het niet waar zijn? –  dan kunnen we met Pasen dus terecht roepen ‘Leve de Koning’. In feite is Pasen ook een soort Koningsdag.

 

 

Als Pasen en Koningsdag op één dag vallen

Natuurlijk vallen Pasen en Koningsdag niet op één dag. Op zondag 21 april is het Pasen en Koningsdag  is het pas op de zaterdag aan het einde van de week. Maar ik vind het wel heel mooi dat we de week van Koningsdag beginnen met het vieren van het Paasfeest.

Als we met Pasen opstaan en roepen ‘Leve de Koning’, dan heeft dat toch een andere en diepere betekenis dan het ‘Leve de koning’ van later in die week. Zonder iets ten nadele van onze koning te willen zeggen is dat hele koningschap van hem toch franje. Mooie franje, noodzakelijke franje en ook franje die ik niet zou willen missen. Het koningschap is in ons midden duidelijk een samenbindend element. Die samenbindende factor wil onze koning ook zijn. En Willem Alexander en Maxima vervullen die rol met verve.

Maar het ‘Leve de Koning’ met Pasen is geen franje, maar raakt de grond van mijn bestaan.

Als ik met Pasen opsta en ‘Leve de Koning’ roep of zing, dan sta ik op uit alles wat mij verdrietig maakt, uit al mijn zorgen om de wereld waarin ik leef. Met het ‘Leve de Koning’ roep of zing ik uit dat niet de rottigheid op onze wereld het laatste woord zal hebben. Ik sta op in hoop, zoals Jezus zelf ooit is opgestaan. Dat maakt deze week pas echt tot een feestweek.

Misschien bent u zich daar later in de week iets minder van bewust. Maar het eigenlijke feest begint op Paaszondag.

 

Peter Bochanen,

predikant van de Protestantse gemeente te Dinxperlo

 

 

 

Tekening : Ferdinand Bol (1616 – 1680),  De opgestane Heer verschijnt aan Maria Magdalena