“HET STAAT KLAAR!”

UIT DE PARTITUUR VAN JUNI 2018

Zeggen we dat ook aan de Kalverweidendijk 23 op zaterdag 14 juli, bij de jaarlijkse afsluiting? Daar wil ìk nu nog niet aan denken, maar wel over nadenken.

Wordt het weer als andere jaren? Beginnend met een tocht op de fiets en eindigend met een goedgevulde buik en een stuk in de kraag? In alle vertrouwen op de organisatie en de ervaringen opgedaan bij voorgaande party’s vermoed ik dat ook hier geldt: routine, O.K., maar ook: Wat heeft deze “Heurnse” locatie te bieden? Zitten we dan ook op zulke bekoorlijke stoelen als in de Spork en de VVNF-tent? Een utopische gedachte! Waar wel voor gezorgd moet worden zijn de watten, waar onze nieuwe eerste burger (burg. Stapelbroek) en de bijbehorende first lady in gelegd willen worden. Dit alles gaat lukken! Aan dit alles denk ik nog niet, maar kijk er wel naar uit!

Foto’s en tekst: Grrt