Het verloop van de Con Spirito zangworksshops

Het verloop van de Con Spirito zangworkshops.
Deze serie zangworkshops is best goed verlopen, Bennie Vinkenvleugel die het voortouw had genomen, mocht vooraf al zes inschrijvingen noteren, waarvan de eerste keer vijf man aanwezig waren en één kandidaat had aangegeven pas de tweede keer te kunnen starten. Een tweetal nieuwe kandidaten bracht het totaal van de tweede sessie op acht deelnemers.
Deze hausse was echter van korte duur, want de derde en vierde keer was dat aantal gehalveerd en de afsluitende vijfde sessie bracht weer vijf gastzangers naar het Blauwe Meer.
Tijdens iedere sessie was bovendien een indrukwekkend ontvangst- comité aanwezig, bestaande uit minimaal acht en één keer zelfs uit achttien Con Spirito zangers.

Een aantal trouwe bezoekers van deze workshops heeft al aangegeven graag wat uitgebreider kennis te willen maken met Con Spirito door het bezoeken van een aantal koorrepetities en alle vijf deelnemers aan de laatste sessie hebben een Kerstmap en lesboek meegenomen om die daaraan voorafgaand te bestuderen.
Hoopvolle ontwikkelingen dus, die door voorzitter Bennie Lammers werden gehonoreerd door het vijftal gasten als dank-je-wel voor de belangstelling en trouwe opkomst elk twee gratis tickets aan te bieden voor ons Kerstconcert op 23 december om half acht in Sportcentrum Het Blauwe Meer.
KOM WANNEER JE WILT WE HEBBEN NOG EEN PLEKJE VOOR JE VRIJ

De laatste sessie van de zangworkshops was op 5 november, als jij die nou gemist hebt en je diep je hart toch ook wilt gaan zingen of op zoek bent naar een mooie nieuwe hobby, loop dan eens binnen tijdens een van onze oefenavonden. Con Spirito repetities zijn elke dinsdag in HBM van 19.45 – 22.00 uur. Ook jij bent daar van harte welkom om eens een aantal weken gratis en vrijblijvend sfeer te proeven of beter nog gewoon mee te doen. RG.
MANNENKOOR CON SPIRITO – DINXPERLO zingt bijna alles – van Bach tot Beatles – en heel veel meer

SPORTCENTRUM HET BLAUWE MEER DINXPERLO www.conspirito-dinxperlo.nl