Huldiging jubilarissen van Con Spirito

Huldiging jubilarissen van Con Spirito

Op zondag 4 november stond voor Con Spirito weer de jaarlijkse huldiging van de jubilarissen op het programma. Voor de leden van onze 64-jarige vereniging altijd weer een gezellig samenzijn in zaal Koenders in Breedenbroek in de vorm van een gezamenlijke brunch.
Deze morgen werd geopend door Wim Jansen, die een groot aantal leden en niet meer actieve oud-leden van kon verwelkomen.

Hij merkte op blij verrast te zijn dat dit jaar de zaal meer bezet was dan voorheen, een teken dat dit gebeuren door iedereen zeer op prijs wordt gesteld.

Een zestal jubilarissen werd gehuldigd:

Ben Simmes, 12½ jaar onze dirigent, sinds 25 oktober 2005. Omdat Ben elders ook nog verplichtingen had en daardoor eerder moest vertrekken , werd de huldiging van Ben en Anita Simmes wat naar voren gehaald.


Voorzitter Bennie Lammers merkte in zijn speech op dat Ben voor ons wel “het Gezicht’ van Con Spirito is geworden.
Samen mochten we als koor al 2 concertreizen ondernemen en vele concerten brengen en beleven. Vooral in Vlaanderen werden we door emoties gegrepen.
Tijdens de 3 concerten samen met Lou Dynia in Bocholt werd je grieperig en ziek en lag je in bed, dan zei je vrouw Anita: “Ben, i’j mot er uut, al bu’j ook beroerd en sloerig in de rakkert, i’j hebt concert in Bocholt met Con Spirito”. En het liep nog goed ook.
“We werken met veel plezier en vreugde samen en als we niet helemaal aan de norm voldoen, dan zeg jij: “Jongens, i’j moet naor mi’j kie-ken, ik slöp d’r ow wel deur hen”.
Mooi was ook toen we bij de uitreiking van jouw Koninklijke onderscheiding acte de préséance mochten geven met een gezamenlijk lied.
De jaren zijn zoals je zei, voor jou voorbijgevlogen en het geloof in elkaar is versterkt waardoor we eng verbonden zijn.
We hopen dat je ons de komende jaren met dezelfde passie wilt leiden en inspireren, bedankt voor je inzet”.

Anita Simmes, ook 12½ jaar bij vele optredens achter de toetsen. Nooit op de voorgrond, maar “je bent er” en zorgt voor een prachtige muzikale begeleiding,
Je voelt je gelukkig ook goed thuis bij Con Spirito, maar wat wij ook denken van jou als “de vrouw van”: “Achter iedere sterke man staat ook een sterke vrouw om waar nodig ruggensteun te geven. We hopen dan ook dat je nog vaak met ons mag samenwerken door jouw muziekkunst”.

Hierna werden Ben en Anita in de bloemetjes gezet en toegezongen met “Jan Poppel”.

Wim van Beek,12 ½ jaar lid, kennen we als een zeer gedreven medezanger, enthousiast en accuraat. Wim werd in 2006 door Henk Bruntink bij Con Spirito geïntroduceerd.
Bij zijn eerste oefenavond dacht hij na een half uur zingen: “Dit is het, dat had ik veel eerder moeten doen”.
Hoogtepunten voor Wim waren het zingen in de Heilig Bloed kerk in Brugge met de prachtige gebrandschilderde ramen en dan op de vrijdag in een overvolle kerk met toeristen, het indrukwekkende “de Last Post” in Ieper, de concerten met Ben Simmes in Amphion en de concerten met Lou Dynia in het Stadttheater in Bocholt.
“Naast actief zingen, zit je in de muziek- en concertcommissie. En je draagt je steentje bij met je mening en toekomstvisie, voor nu en voor de toekomst van Con Spirito.
We hopen nog vele jaren van je stem, inzet en visie te mogen genieten”.

Siebrand Bergsma, 12½ jaar lid, had lang gezocht naar een mooi en passend koor en kwam via Martin Zwienink de gelederen van Con Spirito versterken.
“Je zingt bij de 1e tenoren en ook doe je mee bij het octet, waar je met heel veel plezier en uitdrukking je aanwezigheid laat zien”.
De hoogtepunten voor Siebrand bij Con Spirito waren de 3 onder één kap concerten, de reis naar en het zingen in Berlijn, de concertreizen naar België, Kortrijk, de Menenpoort, gewoon elke week “het zingen” met het vuur en de gedrevenheid van Ben Simmes en de belangstelling voor elkaar in het koor.
“Siebrand, we hopen nog lang van je inzet te genieten”.

Ton van der Kemp, 12½ jaar lid, staat bekend als een zeer trouwe bezoeker van de repetities. “Voordat je bij Con Spirito kwam zong je bij een ander koor, dat helaas werd opgeheven.
Tijdens een concert van de Simmes-boys in Silvolde wist ons oud-lid Theo Schuurman jou in een gesprek te enthousiasmeren voor Con Spirito.
Je bent overtuigd van de kwaliteit van ons koor en put veel inspiratie uit onze muzikale leider Ben Simmes en hebt volgens jouw zeggen met groot genoegen meegewerkt aan concerten zoals drie onder één kap, reis en optreden in Vlaanderen en de Ben Simmes-concerten.
Je vind het erg gezellig bij Con Spirito en ondervind de zin en interesse voor elkaar.
Zo hoop je nog lang met ons mee te kunnen zingen”.

Jan Jansen, 25 jaar lid, kwam destijds via zwager en oud- Con Spirito lid Johan ter Haar bij Con Spirito.
“Je bent niet alleen een actief zanger, maar je hebt ook 14 jaar in het bestuur meegedraaid als algemeen bestuurslid en 2e voorzitter. Je hebt ook je ook voor de coördinatie van ons clubblad “De Partituur” en vanaf 1994 in de redactie van “de Partituur” je steun en “know how” ingezet.
Je was lid van de reiscommissie en bent ook reisleider geweest met de concertreizen, waar je met veel genoegen aan terug denkt.
Voor jouw waren de hoogtepunten het concert bij het 40-jarig jubileum, met “zingende dames”’, het 50-jarig jubileumconcert in Amphion “met volle bak” en bij het opzetten van de jubileumkrant.
Con Spirito betekent voor jou: een gezellig koor, waarbij de leden om elkaar geven. Jan bedankt en nog veel zangplezier voor de toekomst”.

Bij de huldiging werden respectievelijk het zilveren Con Spirito-insigne van 12½ en de vergulde Con Spirito-speld voor 25 jaar lidmaatschap opgespeld en aan de resp. partners van de jubilarissen, Ivonne, Tineke, Joke en aan Pauline Bergsma, dochter van Siebrand, een prachtig boeket bloemen overhandigd.
Na de huldiging werden ook deze jubilarissen toegezongen met het Jan Poppel-lied.

Zoals altijd had de firma Koenders weer voor een perfect koud en warm brunchbuffet gezorgd, waarvan goed gebruik werd gemaakt.
Met een “Peter, wir danken dir, für diese Runde hier”, als dank voor een gratis consumptie, werd het glas geheven op deze zeer geslaagde huldigingsdag.

Voor de zangers van Con Spirito kan deze dag worden gezien als opmaat naar een drukke periode van veel oefenen richting Kerstconcerten!

FK
Foto’s Ron Janssen en Pauline Bergsma