HULDIGING JUBILARISSEN

UIT DE PARTITUUR VAN DECEMBER 2017

 Op zondagmorgen 5 november  j.l. vond in zaal Koenders in Breedenbroek de jaarlijkse brunch met huldiging plaats van Con Spirito-leden die in 2017 hun lidmaatschapsjubileum  vieren.

Voorafgaande aan het huldigingsgedeelte, maakte voorzitter Joost Boersma ons deelgenoot van nieuws over ons concertpodium, waarvan de aanschaf bij het 60-jarig jubileum mogelijk is gemaakt vanuit het Fonds Promotie & Donatie.
Bij de concerten blijkt dat we vaak erg krap op elkaar zitten. Ook kunnen er bij eventuele calamiteiten ongelukken ontstaan als er één of meerdere personen van het podium af moeten.
Er is daarom besloten om het podium over de drie hoogten met een podiumdeel uit te breiden, zodat er langs de zijkanten vrij op- en afgelopen kan worden. En, zoals Joost opmerkte, een bijkomend voordeel is dat we daarmee op de toekomst zijn voorbereid als er zich binnenkort vele nieuwe zangers bij Con Spirito aanmelden …..
Wat de financiering betreft: de leden van de commissie Promotie & Donatie hebben, met hulp van Jan Stam en Frits Angenent, een succesvolle donateurs- en sponsoren actie georganiseerd.
Daardoor en met het bericht van de commissie P & D dat deze uitbreiding vanuit dit fonds gefinancierd mag worden, kon deze uitbreiding gerealiseerd worden.

Vervolgens een mededeling betreffende Wim Eringfeld, die jarenlang bij afwezigheid van Ben Simmes de honneurs voor hem heeft waargenomen, of zoals ik in een eerdere uitgave van de Partituur zag staan, is opgetreden als hulpdirigent.
Omdat Wim heeft aangegeven dat hij zich volledig wil richten op het zingen bij de 1e tenoren en daarom het reserve-dirigeerstokje wil overdragen, werd aan Wim onder dankzegging en een groot applaus een fraai boeket bloemen en een envelopje met inhoud overhandigd.

Jan Bulsink zou vandaag gehuldigd worden vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van Con Spirito. Jan is helaas op 16 mei op de leeftijd van 75 jaar overleden.
Bij zijn echtgenote Thea, die moeilijke tijden doormaakt na zijn overlijden, is door Rob Boesjes als een steuntje in de rug voor haar namens ons allen, een bos bloemen bezorgd.

Daarna richt Joost zich tot Rien Giesen, die dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert.
Rien was al lange tijd een trouw bezoeker van de Con Spirito-concerten, en daar bleef het aanvankelijk bij. Ruim 25 jaar geleden schoof Rien op de dinsdagavonden aan als gast bij de Stammtisch.
Van daaruit heeft hij de uitdaging aangenomen lid te worden van ons mannenkoor. Rien is niet alleen enthousiast zanger. Hij is ook een korte periode secretaris geweest van Con Spirito en nu intussen al meer dan 13 jaar redactielid van “de Partituur”.

Wat het zingen bij Con Spirito voor Rien zo bijzonder maakt is de onderlinge Con Spirito-band en de wekelijkse repetities. Ook toen Rien nog druk was met zijn werk: Als het maar enigszins kon,  op dinsdagavond naar Con Spirito. En, last but not least: de derde helft!

De optredens met Lou Dynia, het Friedenskonzert en het Frühlingskonzert, de concertserie “Christmas with my Friends”” en het Benefietconcert in de Dorpskerk waren de hoogtepunten van zijn carrière bij Con Spirito.
Rien heeft vele zware en moeilijke tijden beleefd. Maar ondanks alle gezondheidsproblemen blijft hij een optimistisch mens. Soms maar net terugkomend vanuit het ziekenhuis, is hij op de repetitie op zijn vaste plaatsje bij de 2e bassen.
Rien worden nog veel mooie jaren in goede gezondheid met Liesbeth en bij Con Spirito toegewenst. Nadat hem het Con Spirito-insigne is opgespeld en Joost aan zijn echtgenote Liesbeth een bijzonder fraai boeket bloemen heeft overhandigd, wordt een “toast” op Rien uitgebracht met het lied “Toast” van  Jan van Poppel, “Hoera, hoera, hoera!”, waarna iedereen hem persoonlijk kon feliciteren.
Al met al ook dit jaar weer een heel gezellig samenzijn van actieve en niet-actieve leden van Con Spirito met hun aanhang, met dank aan de firma Koenders voor de voortreffelijk verzorgde brunch.

Fredy Kraan
Foto’s Ron Janssen