Jubilarissen Con Spirito

Jubilarissen Con Spirito.

 

Tijdens de zaterdag 16 november feestavond t.g.v. het 65-jarig jubileum,  werden een aantal leden gehuldigd wegens hun langdurig lidmaatschap.

Alexander Engels (bas), Ron Janssen (2e tenor), Henk Grooteboer (bas)  en Bert Zwienink (2e tenor zijn allen 12½ jaar lid en kregen hiervoor een  bijpassend  insigne.

Jan Masselink (2e tenor) werd gedecoreerd wegens zijn 25 jarig lidmaatschap.

Wim Jansen (bariton) is al 50 jaar lid van Con Spirito en ontving daarvoor een sculptuur Chapeau met certificaat  van de KCZB –uitbeeldend hoed af voor de jarenlange inzet en betrokkenheid –

Voor de partners waren er de gebruikelijke bloemen.