DE KCZB, WAT MOET JE ERMEE….

UIT DE PARTITUUR VAN SEPTEMBER 2017

In februari van dit jaar, tijdens de behandeling van de jaarrekening in onze jaarvergadering, werd naar aanleiding van de contributie voor de KCZB de vraag gesteld wat de aangesloten koren voor de betaalde contributie kunnen verwachten.

Zonder daarmee volledig te zijn, is door de voorzitter daarop in algemene termen een antwoord gegeven. Het heeft even geduurd, maar door ondergetekende is hiernaar bij de KCZB nader geïnformeerd. De KCZB heeft ons voorzien van de navolgende informatie:
Alle leden (verenigingen of individuele leden) hebben dankzij hun contributie recht op de vele services, die de KCZB verleent. Hieronder volgt een opsomming hiervan.

 • Bestuurderscursussen
 • Korenfestivals
 • Muziekbibliotheek met 50% korting
 • Collectieve BUMA, SENA –overeenkomst
 • Concertagenda
 • Onderscheidingen voor jubilerende koorleden
 • Kunstenaars Contract Bureau (KCB)
 • Magazine VOCAAL (4 gratis abonnementen)
 • Verenigingsstatuten bij een notaris voor een vaste (lage) prijs
 • Juridische ondersteuning
 • Mediation en conflictbemiddeling
 • Dirigenten vacaturebank
 • Flyers voor werven van koorleden

Ook op het gebied van verzekeringen kan de KCZB haar leden ontzorgen met:

 • Collectieve WA-verzekering
 • Collectieve inventaris verzekering
 • Instrumenten-/audio verzekering
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Evenementenverzekering
 • Dirigenten-/ziekengeldverzekering

Hoewel wij bij Con Spirito zeker niet van alle diensten gebruikmaken, is het lidmaatschap van de KCZB zeker zinvol.
Naar ik hoop, hebben jullie hiermee een duidelijk beeld van hetgeen de KCZB ons heeft te bieden.

Rob Boesjes